Chevron Barracuda

Chevron Barracuda

/
ปลาสาก เชฟรอน บาราคูด้า ขณะนี้มีปลาของวงศ์ปลาสากอยู่…
Sail Rock diving. Good viz and batfish

Teira Batfish

/
ปลาหูช้าง หรือ ปลาค้างคาว ปลาค้างคาวที่คุณมักจะเห็นรอบๆแนวปะการังของในประเทศไทย…
Ribbon eel

ปลาไหลริบบิ้น

/
ปลาไหลริบบิ้น ปลาไหลริบบิ้นเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่ง…
clown triggerfish

ปลาวัวตัวตลก

/
ปลาวัวตัวตลก (Clown Triggerfish) ปลานี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนามปลาวัวจุด…
Emperor Angelfish

ปลาสินสมุทรจักรพรรดิ

/
ปลาสินสมุทรจักรพรรดิ…
Phuket beach diving ดำน้ำ ชายหาด ภูเก็ต

ปลาไหลมอเรย์ยักษ์

/
ปลาไหลมอเรย์ยักษ์ หรือ…

This post is also available in: อังกฤษ อิตาลี