ดำน้ำ เดย์ทริป

ทัวร์ดำน้ำเดินทางโดยเรือไปสถานที่ดำน้ำที่สวยที่สุด.

ภูเก็ต

1: เกาะสิมิลัน (2 ไดฟ์)
วันจันทร์,วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์,วันเสาร์. (พ.ย.-เม.ย.)
5,600 บาทต่อคนและบวกค่าอุทยานแห่งชาติ (700 บาท).
*ดำน้ำครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 6 เดือน.

2: เกาะ บอน (2 ไดฟ์)
วันพุธ, วันอาทิตย์. (พ.ย.-เม.ย.)
5,600 ต่อคนและบวกค่าอุทยานแห่งชาติ (700 บาท).
*ดำน้ำครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 6 เดือน.

3: ชาร์ค พอยท์, คิง ครุยเซอร์, เกาะดอกไม้ (3 ไดฟ์)
มีทริปทุกวัน.
3,800 บาท ต่อ คน.

4: เกาะพีพี (3 ไดฟ์)
วันพุธ และ วันอาทิตย์
3,900 บาท ต่อ คน.

5: ราชาใหญ่ (2 ไดฟ์)
มีทริปทุกวัน.
3,200 บาท ต่อ คน.

6: ราชาน้อย / ใหญ่ (3 ไดฟ์)
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์.
3,800 บาท ต่อ คน.

ราคา รวม: ไดฟ์ไกด์, แท็งค์, ตะกั่ว และ เข็มขัด, อาหาร & น้ำดื่มบนเรือ, รถรับส่งจากภูเก็ต ชายหาดหลัก.

ราคาไม่รวม: เช่าอุปกรณ์, ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

เขาหลัก

1: เกาะสิมิลัน (2 ไดฟ์)
วันจันทร์,วันอังคาร,วันพุธ,วันศุกร์์. (พ.ย.-เม.ย.)
— บาท ต่อคนและบวกค่าอุทยานแห่งชาติ (700 บาท).
*ดำน้ำครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 6 เดือน.

2:เกาะ บอน (2 ไดฟ์)
วันพุธ, วันอาทิตย์. (พ.ย.-เม.ย.)
— ต่อคนและบวกค่าอุทยานแห่งชาติ (700 บาท).
*ดำน้ำครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 6 เดือน.

3: ริเชลิว ร็อค (2 ไดฟ์)
วันจันทร์, วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์. (พ.ย.-เม.ย.)
— ต่อคนและบวกค่าอุทยานแห่งชาติ (700 บาท).
*ดำน้ำครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 6 เดือน.

4: Local Khao Lak Reef (2 ไดฟ์)
ทุกวัน (พ.ย.-เม.ย.)
— บาท ต่อ คน

5: Bangsak wreck or Thai Muang Wreck (2 ไดฟ์)
ทุกวัน day (พ.ย.-เม.ย.)
— บาท ต่อ คน

6: Sea Chart 1 Wreck (2 ไดฟ์)
ทุกวัน (พ.ย.-เม.ย.)
— บาท ต่อ คน
*นักดำน้ำที่มีประสบการณ์เท่าน้ัน.

ราคา รวม: ไดฟ์ ไกด์, แท็งค์, ตะกั่วและเข็มขัด, อาหาร & น้ำดื่ม บนเรือ, รับส่งจากโรงแรมในเขาหลัก.

ไม่รวม: เช่าอุปกรณ์, ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ


 

This post is also available in: อังกฤษ